Разделы сайта

Политика и власть

Общество и люди

Спорт и здоровье

Финансы и бизнес

Технологии и наука

Микс новостей

В Україні проведуть акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

24 грудня 2021 року набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2021 № 749 «Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти», згідно з яким здійснення процедури акредитації покладено на Державну службу якості освіти України.

В Україні проведуть акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освітиУ новій процедурі акредитації застосовано сучасний європейський досвід. На відміну від попередніх акредитацій, які передбачали лише відповідність освітніх програм певним критеріям, сьогодні процес акредитації вимагає більшо­го: у стратегії розвитку закладу по­винна бути врахована якість підго­товки за освітніми програмами.

Метою акредитації є:

Акредитаційна справа за відповідною освітньо-професійною програмою розглядається на засідан­ні Акредитаційної комісії. До її складу входять представ­ники Державної служби якості освіти України, закладів вищої та фахової пе­редвищої освіти, представники роботодавців, студентства.

З 18 січня 2022 року акредитуються освітньо-професійні програми закладів, які планують випуск до лютого 2022 року за новими, вперше започаткованими освітньо-професійними програмами в межах спеціальностей, та неакредитованими за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».

Закладам освіти, які планують випуск у червні 2022 року і не мають акредитації, рекомендовано подавати документи з березня 2022 року.

Процедура триває два місяці з моменту подання заяви до прийняття рішення.

Документи на акредитацію подаються через сайт Служби за посиланням: https://sqe.gov.ua/diyalnist/akreditaciya/.

Положення містить «Критерії оцінювання якості освітньо-професійної програми та освітньої діяльності за цією програмою».

Акредитація проводиться відповідно до: Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 01.07.2021 № 749 «Про затвердження Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти».

Источник